The concept of customer relationship marketing as factor of competitiveness in the field of knowledge intensive business services

Bagdonienė, Liudmila,  Kunigėlienė, Dalia,  Jakštaitė, Rasa,  The concept of customer relationship marketing as factor of competitiveness in the field of knowledge intensive business services. // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-0758. 2007, nr. 3(57), p. 7-15.

Lietuvos prekybos tinklų lojalumo programų vertinimas vartotojų požiūriu

Bagdonienė, Liudmila,  Jakštaitė, Rasa,  Lietuvos prekybos tinklų lojalumo programų vertinimas vartotojų požiūriu. // Ekonomika ir vadyba – 2007 = Economics and management – 2007 : [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2007, p. 285-291.

Download the paper

Abstract:

Vartotojų lojalumas yra aukščiausiai vertinamas marketingo pastangų rezultatas. Straipsnyje aptariamos vartotojų lojalumo prielaidos, raiškos formos, vartotojų lojalumo stiprumas, priklausantis nuo vartotojų pasirinkimo laisvės, įsipareigojimo organizacijai ir pasitenkinimo skirtumų, pažymima, kad vartotojų lojalumui stiprinti kuriamos įvairių tipų lojalumo programos. Lojalumo programos sėkmės apibūdinimas ir įvertinimas yra vienas svarbiausių jos kūrimo ir įgyvendinimo etapų. Nors įprasta lojalumo programos sėkmės matu pirmiausia laikyti organizacijos finansinius pasiekimus, tačiau marketingo požiūriu tik vartotojo suvokiama vertė yra tas kriterijus, kuris parodo, kiek lojalumo programą vertina joje dalyvaujantis vartotojas. Straipsnyje pateikiama lojalumo programos vartotojo suvokiamos vertės kaip naudos ir sąnaudų santykio teorinė analizė, pabrėžiama, kad vertės supratimas subjektyvus ir kintantis. Straipsnio autorės nagrinėja trijų Lietuvos prekybos tinklų Maxima LT, Iki ir Norfos mažmena lojalumo programų formas ir dalyviams siūlomas privilegijas, lygina dalyvaujančiųjų tiriamų tinklų lojalumo programose vertinimus pagal gautą naudą ir įdėtas sąnaudas, pasitenkinimą, ketinimus rekomenduoti dalyvauti programoje dar neįsitraukusiems į jas. Rezultatai rodo, kad tiriamų prekybos tinklų lojalumo programos turi  daugiau pardavimų skatinimo per nuolaidas nei lojalumo stiprinimo paskirtį. Tai reiškia, kad programų dalyvių lojalumas yra racionalus, todėl gali būti neilgalaikis, o tik finansinę naudą teikiančios lojalumo programos ilgainiui praranda patrauklumą vartotojo akyse.

Relationship marketing as factor for competitiveness of knowledge-intensive business services’ providers

Bagdonienė, Liudmila  Kunigėlienė, Dalia  Jakštaitė, Rasa  Relationship marketing as factor for competitiveness of knowledge-intensive business services’ providers. // RESER2007 Conference Proceedings [Elektroninis išteklius] : XVII international RESER conference Service Competitiveness and Cohesion – Balancing Dynamics in the Knowledge Society, Tampere, Finland, 13-15 September 2007. Tampere : University of Tampere, 2007. ISBN 9789514470318. p. 1-18.

Download the paper

Abstract:

Development of KIBS and significance of these services to economics usually are analysed considering KIBS as source of innovation and knowledge transfer. Despite of this, sector of KIBS distinguishes by its rapid growth and competition; therefore KIBS providers should pay more attention to strengthening of their competitiveness. It is possible to achieve competitive advantages in the market not only using traditional leverages – increase of productivity or flexibility, improvement of quality, innovativeness of activities, etc. – but also effective relationship management with customers. Although process of relationship management is beneficial to both service provider and client, the paper deals only with perspective of KIBS provider. According to exploratory research of literature, peculiarities of process of KIBS providers’ and clients’ relationship affecting marketing decisions are revealed.

Customer loyalty programmes: purpose, means and development

Bagdonienė, Liudmila,  Jakštaitė, Rasa,  Customer loyalty programmes: purpose, means and development. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 2006, nr. 37, p. 21-35.

Perspective and problems of adopting Euro in Lithuania

Jakštaitė, Rasa,  Bagdonienė, Liudmila,  Perspective and problems of adopting Euro in Lithuania. // Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas. Kn. 2, Ekonominės ir socialinės plėtros europinės dimensijos. Klaipėda : Klaipėdos universitetas.. ISSN 1648-3979. 2006, nr. 34, p. 49-54.

The principles of developing customer loyalty programmes

Bagdonienė, Liudmila  Jakštaitė, Rasa  The principles of developing customer loyalty programmes. // Business Development Possibilities in the New European Area = Verslo plėtros galimybės naujojoje Europos erdvėje : scientific proceedings, 23-24 September, 2005, Vilnius, Lithuania. Pt. 1 / Vilnius University, M.V. Lomonosv Moscow University, Lithuanian Trade Scientific Society. Vilnius : Vilnius University, 2005. ISBN 998619783X. p. 9-13.

Lietuvos prisijungimo prie euro zonos privalumai ir trūkumai

Jakštaitė, Rasa,  Lietuvos prisijungimo prie euro zonos privalumai ir trūkumai. // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai : Ekonomika ir vadyba dinamiškai besikeičiančioje ES 25 aplinkoje : 8-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, 2005 gegužės mėn. 6 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. ISBN 995512038X. p. 25-29.

Kompiuterizuotos apskaitos sistemos KONTO taikymo ypatumai žinių ir informacinėje visuomenėje

Jakštaitė, Rasa,  Kompiuterizuotos apskaitos sistemos KONTO taikymo ypatumai žinių ir informacinėje visuomenėje. // Socialinių mokslų virsmas kuriant žinių visuomenę : 2-osios studentų mokslinės konferencijos medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 9955096543. p. 43-46.