Posts Tagged ‘KIBS’

Factors of KIBS providers’ innovativeness

Thursday, January 7th, 2010

Bagdonienė, Liudmila; Jakštaitė, Rasa; Kazakevičiūtė, Agnė. Factors of kibs providers’ innovativeness // MSKE 2009 : Proceedings of the International Conference on Managing Services in the Knowledge Economy : Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicao, July 15th to 17th 2009. Famalicão : Centro Lusiada de Engenharia e Gestao Industrial, 2009. ISBN 9789896400460. p. 431-440.

Download the paper

Abstract:

The paper deals with KIBS’ roles and key dimensions in the context of innovations as well as factors, making influence on KIBS providers’ innovativeness. The aim of the paper is to highlight main factors influencing the innovativeness of KIBS provider. The comparative and analogy analysis of scientific literature has showed that innovations and orientation toward innovativeness are inspired by the KIBS provider’s strategy, organization culture, low hierarchy and flexible value networks, close and trusting client relationships. Human resources in KIBS play the most important role: innovativeness is related with organizational learning and experts’ knowledge and individual skills. All these factors make a complex that maintains the process of knowledge sharing that is a vital for creating innovations.
In the paper the dimensions of innovativeness in KIBS are characterized and theorized. The research draws attention to the impact of factors contributing service provider’s innovativeness. Designed framework of main factors influencing the innovativeness of KIBS provider could help service providers to identify success factors in their activity leading to innovations, to create value for the
client as well as increase their competitiveness and improve business performance. Taking them into account, KIBS providers have to manage their business insomuch that would be able to get as much information and knowledge as possible in order to create useful services for the client and beneficial ones for the company.

Žinioms imlių verslo paslaugų esmė ir jų vystymąsi sąlygojantys veiksniai

Thursday, January 7th, 2010

Hopenienė, Rimantė; Jakštaitė, Rasa; Langvinienė, Neringa; Kazlauskienė, Eglė; Mačerinskienė, Irena; Railienė, Ginta; Sekliuckienė, Jurgita; Sližienė, Gelminė; Zemblytė, Jurgita; Žitkienė, Rima. Paslaugų verslas Lietuvoje : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Verslo administravimo katedra. Kaunas : Technologija, 2009. 223 p. ISBN 9789955257257.

Abstract:

Žinioms imlios verslo paslaugos (toliau – ŽIVP) – yra nuolat augantis paslaugų subsektorius. ŽIVP vertę Europos Sąjungos (toliau – ES) ekonominiam vystymuisi iliustruoja statistiniai duomenys: nuo 1999 m. iki 2004 m. 25 Europos Sąjungos šalyse ŽIVP sukurta pridėtinė vertė išaugo net iki 6,8 proc., užimtumas ŽIVP sektoriuje iki 7,9 proc. Tačiau šių paslaugų indėlis skirtingose ES šalyse labai skiriasi. Pavyzdžiui, 2004 m. Jungtinėje Karalystėje ŽIVP teikėjų indėlis sudarė 9,3 proc. sukurtos pridėtinės vertės, o Lietuvoje – vos 3,1 proc. (A. Arundel ir kt., 2007). Tai rodo, kad Lietuvai yra dar ką nuveikti siekiant pasivyti labiau išsivysčiusias šalis, kuriant daugiau pridėtinės vertės. Remiantis šiomis tendencijomis, tikėtina, kad ŽIVP bus viena iš svarbiausių prielaidų tolimesniam Europos Sąjungos vystymuisi. Tai akcentuoja ir A. Arundel ir kt. (2007), G. Wen, X. Xueqi (2007), M. Toivonen (2005) teigdami, kad ŽIVP yra novatoriškas, vienas iš sparčiausiai ir dinamiškai besivystančių paslaugų subsektorių. Dėl to daugelio tyrėjų (I. Miles, N. Kastrinos, K. Flanagan, 1995; I. Miles, 2005a; J. Kuusisto, M. Meyer, 2003; M. Tomlinson, 2001 ir kt.) dėmesys nukreiptas į šių paslaugų koncepciją ir jų klasifikaciją, šio sektoriaus augimo ekonominius rodiklius. Nors šio subsektoriaus augimą Vakarų šalys tiria nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio, tyrėjams aktualu, ar šis subsektorius turi tendenciją augti ir toliau. Anot M. Toivonen (2005), yra priežasčių, dėl kurių galima tikėtis ir tolesnio dinamiško augimo. Nors ŽIVP akivaizdžiai lemia ekonomikos vystymąsi, tik nedaugelis tyrėjų (M. Toivonen, 2005; G. Schienstock, T. Hämäläinen, 2001, ir kt.) stengiasi išsiaiškinti, kokios priežastys ar veiksniai skatina ŽIVP subsektorių dinamiškai augti.
Šio tyrimo tikslas – mokslinės literatūros lyginamąja analize atskleisti žinioms imlios verslo paslaugos esmę ir šių paslaugų vystymosi pagrindinius veiksnius.

The relationships between providers and clients of knowledge intensive business services and its marketing

Monday, June 8th, 2009

Bagdonienė, Liudmila,  Jakštaitė, Rasa.  The relationships between providers and clients of knowledge intensive business services and its marketing. // Ekonomika ir vadyba – 2008 = Economics and management – 2008 : 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 220-226.

Download the paper

Knowledge intensive business services (KIBS) are rapidly growing service sub-sector. Increasing number of KIBS providers (these services are provided not only by specialised service enterprises but also by IT companies, universities and etc.) leads to necessity of strengthening their competitiveness. Competitive advantage of knowledge intensive business service providers depends on flexibility, reputation, high quality, specialisation in knowledge, innovation and creativity. But relationship between KIBS providers and their clients as assumption of competitiveness is seldom researched. The aim of the paper is to reveal peculiarities of  relationship between knowledge intensive business service providers and their clients and of marketing tools depending on development of the relationship.
In the first part of the paper essence, distinctive features and variety of knowledge intensive business services are revealed. In the second part of the paper traits of relationship between KIBS providers and their clients and the process of relationship development are described. Relationship between KIBS providers and their clients can gain different forms but its success depends on commitment and trust, client orientation/empathy, experience/satisfaction and communication. The relationship dynamics require adequate marketing tools. In the paper the use of market segmentation, pricing, branding and communication for KIBS
providers’ and clients’ relationship development is revealed.

Relationship marketing as factor for competitiveness of knowledge-intensive business services’ providers

Monday, June 8th, 2009

Bagdonienė, Liudmila  Kunigėlienė, Dalia  Jakštaitė, Rasa  Relationship marketing as factor for competitiveness of knowledge-intensive business services’ providers. // RESER2007 Conference Proceedings [Elektroninis išteklius] : XVII international RESER conference Service Competitiveness and Cohesion – Balancing Dynamics in the Knowledge Society, Tampere, Finland, 13-15 September 2007. Tampere : University of Tampere, 2007. ISBN 9789514470318. p. 1-18.

Download the paper

Abstract:

Development of KIBS and significance of these services to economics usually are analysed considering KIBS as source of innovation and knowledge transfer. Despite of this, sector of KIBS distinguishes by its rapid growth and competition; therefore KIBS providers should pay more attention to strengthening of their competitiveness. It is possible to achieve competitive advantages in the market not only using traditional leverages – increase of productivity or flexibility, improvement of quality, innovativeness of activities, etc. – but also effective relationship management with customers. Although process of relationship management is beneficial to both service provider and client, the paper deals only with perspective of KIBS provider. According to exploratory research of literature, peculiarities of process of KIBS providers’ and clients’ relationship affecting marketing decisions are revealed.